BREAKING NEWS
Q&A คำถามที่พบบ่อย

ถาม : หน่วยงาน เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (หยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

ถาม : รบกวนขอเบอร์ติดต่อครับ

ถาม : 077-310775   หรือ  077-31077

ถาม : หากต้องการจะขึ้นทะเบียนผู้พิการและผู้สูงอายุต้องทำยังไงค่ะ

      ตอบ :

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคาร ธกส. จำนวน 1 ฉบับ

  4. เอกสารทั้ง 3 อย่าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องค่ะ